ČEPIN, Grada Vukovara 6b
ANA PERKOVIĆ, dr.med., specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske neurologije ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Mirjana Hosu
tel : 031/333-021
e-mail : pedijatrija.cepin@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.00  – 20.30 sati
radna subota: 2. u mjesecu (radilište je dežurna ambulanta u prizemlju Doma zdravlja Gornji Grad)