BILJE , Petefi Šandora 35
ANDREA PRUTKI, dr.med.spec.pedijatar ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ljiljana Rukavina
tel : 031/751-510
e-mail : pedijatrija.darda@dzobz.hr
radno vrijeme :
utorak : 13.00 – 20.30 sati
petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu ( 07:00 h – 15:00 sati )