BILJE , Petefi Šandora 35
ANDREA PRUTKI, dr.med.spec. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Ljiljana Rukavina, med.sestra
tel: 031/751-510
e-mail : pedijatrija.darda@dzobz.hr
radno vrijeme:
utorak i petak:
parni datum 13.00 – 20.30 sati
neparni datum 07.00 – 14.30 sati

Close Menu