OBITELJSKA MEDICINA – VRBICA , ĐURĐANCI
JAKOV MIĆAN, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Maja Teskera
e-mail : e-mail : obiteljska.vrbica@dzobz.hr

Vrbica, Đurđanačka 6
tel. 031/869-001
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda : 13.00 – 19.30 sati
četvrtak : 07.00 – 13.30 sati
radna subota 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440068 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

Đurđanci, Glavna 35
tel. 031/814-252
radno vrijeme: utorak i petak : 07.00 – 13.30 sati
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440069 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka