OBITELJSKA MEDICINA – VRBICA , ĐURĐANCI
TIM BEZ NOSITELJA, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena: Iva Matanović, dr.med.
medicinska sestra : Maja Teskera
e-mail : e-mail : obiteljska.vrbica@dzobz.hr

Vrbica, Đurđanačka 6
tel. 031/869-001
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda : 13.00 – 19.30 sati
četvrtak : 07.00 – 13.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

Đurđanci, Glavna 35
tel. 031/814-252
radno vrijeme: utorak i petak : 07.00 – 13.30 sati

Close Menu