OBITELJSKA MEDICINA – TRNAVA
Trnava, I. Meštrovića 34
TIM BEZ NOSITELJA, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Jasminka Vuković
tel: 031/863-114
e-mail:  obiteljska.trnava@dzobz.hr
obiteljska.trnava.sestra@dzobz.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak :07.00 – 13.30 sati
utorak i četvrtak : 13.00 – 19.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

Close Menu