OBITELJSKA MEDICINA – TRNAVA
Trnava, I. Meštrovića 34
TIM BEZ NOSITELJA, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
lijećnik na zamjeni : Andreas Liščić, dr.med.
medicinska sestra : Jasminka Vuković
tel: 031/863-114
e-mail:  obiteljska.trnava@dzobz.hr
obiteljska.trnava.sestra@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak, srijeda i petak : 07.00 – 13.30 sati
utorak i četvrtak : 13.00 – 19.30 sati
radna subota 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440067 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka