OBITELJSKA MEDICINA – SELCI ĐAKOVAČKI
Selci Đakovački, Bana Jelačića 1
MONIKA TOMIN, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Martina Leovac
tel: 031/832-401
e-mail:  obiteljska.selcidjakovacki@dzobz.hr
obiteljska.selcidjakovacki.sestra@dzobz.hr
radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak 07.00 – 13.30 sati
utorak i četvrtak od 13.00 – 19,30 sati
radna subota 3. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440063 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka