OBITELJSKA MEDICINA – POTNJANI , BRAČEVCI
HELENA KRUŠEC, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Mara Poplašen
e-mail : e-mail : obiteljska.potnjani@dzobz.hr

Potnjani, Ribareva 8
tel: 031/866-250
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda : 13.00 – 19.30 sati
četvrtak : 7.00 – 13.30 sati
radna subota 4. u mjesecu

Bračevci, Vukovarska 4
tel. 031/865-004
radno vrijeme: utorak i petak : 07.00 – 13.30 sati

Close Menu