OBITELJSKA MEDICINA – POTNJANI , BRAČEVCI
HELENA KRUŠEC, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Borna Patrun, dr.med.
medicinska sestra : Mara Poplašen
e-mail : e-mail : obiteljska.potnjani@dzobz.hr

Potnjani, Ribareva 8
tel: 031/866-250
radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda : 13.00 – 19.30 sati
četvrtak : 7.00 – 13.30 sati
radna subota 4. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440065 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

Bračevci, Vukovarska 4
tel. 031/865-004
radno vrijeme: utorak i petak : 07.00 – 13.30 sati
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440066 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka