OBITELJSKA MEDICINA – PIŠKOREVCI
Piškorevci, Preobraženski trg 2
MARIJA ČAKLOVIĆ BOŽIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ljiljana Kovačić
tel: 031/854-003
e-mail:  obiteljska.piskorevci@dzobz.hr
radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak od 13.00 – 19.30 sati
utorak, srijeda i petak od 7.00 – 13.30 sati
radna subota 3. u mjesecu

Close Menu