OBITELJSKA MEDICINA – PETRIJEVCI
Petrijevci, Republike 112a
VJENCESLAV MARTINEK, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Marijana Slukan
tel: 031/395-685
e-mail:  obiteljska.petrijevci@dzobz.hr
radno vrijeme :
utorak i četvrtak :  13.00 – 20.30 sati
ponedjeljak, srijeda i petak : 07.00-14.30 sati
radna subota 1. u mjesecu

Close Menu