PETRIJEVCI, Republike 112a
VJENCESLAV MARTINEK, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Marijana Slukan
tel : 031/395-685
e-mail : obiteljska.petrijevci@dzobz.hr
radno vrijeme :
utorak i četvrtak : 13.00 – 20.30 sati
ponedjeljak, srijeda i petak : 07.00-14.30 sati
radna subota 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440052 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka