OBITELJSKA MEDICINA  –  MARIJANCI – ČRNKOVCI

LJUBICA TOTH, dr.med. ( zamjena : JULIE ANNA FONTAL GIRONZA, dr.med.) ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ivana Lovak
e-mail:  obiteljska.crnkovci@dzobz.hr

MARIJANCI
Kralja Zvonimira 2
tel: 031/643-101
radno vrijeme : utorkom i četvrtkom ( parni datumi : 07.00-14.30h i neparni datumi : 13.00-20.30 sati )

ČRNKOVCI
Kardinala A. Stepinca 53
tel: 031/645-055
radno vrijeme : ponedjeljak, srijeda i petak ( parni datumi : 07.00-14.30h i neparni datumi : 13.00-20.30 sati )

radna subota : 2. u mjesecu.

Close Menu