OBITELJSKA MEDICINA – MAGADENOVAC
Magadenovac, Glavna 3
TIM BEZ NOSITELJA, dr.med. ( zamjena ANICA ĐURIĆ, dr.med. ) ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Vesna Jagić
tel: 031/647-155
e-mail:  obiteljska.magadenovac@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datum: 7.00-14.30 sati
neparni datum : 13.00-20.30 sati
radna subota :  3. u mjesecu

Close Menu