OBITELJSKA MEDICINA – MAGADENOVAC
Magadenovac, Glavna 3
ANICA ĐURIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Vesna Jagić
tel: 031/647-155
e-mail:  obiteljska.magadenovac@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datum: 7.00-14.30 sati
neparni datum : 13.00-20.30 sati
radna subota :  3. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440059 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka