OBITELJSKA MEDICINA – KOŠKA ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Koška, Trg Franje Tuđmana 4
VALENTIN ŽAGAR, dr.med.
medicinska sestra : Marija Solomun
tel: 031/639-083
e-mail:  obiteljska.koska@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi 07.00 – 14.30 sati
parni datumi 13.00 – 20.30 sati
radna subota prema rasporedu na oglasnoj ploči

Close Menu