OBITELJSKA MEDICINA – KNEŽEVO – POPOVAC
ANA KLIR KLASIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Laura Jelušić, dr.med.
medicinska sestra : Lidia Vaip
e-mail :  obiteljska.knezevo-popovac@dzobz.hr

KNEŽEVO, Grada Vukovara 5
tel : 031/729-029
radno vrijeme :
utorak i četvrtak :
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440077 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

POPOVAC, Đure Đakovića 2
tel : 031/728-142
ponedjeljak, srijeda, petak :
parni datumi : 07.00-14.30 sati
neparni datumi : 13.00-20.30 sati
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440078 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

radna subota 3. u mjesecu