OBITELJSKA MEDICINA – KNEŽEVI VINOGRADI   –  ZMAJEVAC
TIHANA DOROTEK, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Ilse Popadić, dr.med.
medicinska sestra : Spomenka Pajčin
e-mail : obiteljska.kn.vinogradi-zmajevac@dzobz.hr

KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske Republike 5
tel : 031/732-103
radno vrijeme :
ponedjeljak , srijeda , četvrtak
neparni datum : 07.00 – 14.30 sati
parni datum : 13.00  – 20.30 sati
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440081 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

ZMAJEVAC, Maršala Tita 217a
tel : 031/710-050 , 031/710-055
radno vrijeme :
utorak , petak
neparni datum : 07.00 – 14.30 sati
parni datum : 13.00  – 20.30 sati
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440080 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

radna subota 1. u mjesecu