OBITELJSKA MEDICINA – KNEŽEVI VINOGRADI   –  ZMAJEVAC
TIHANA DOROTEK, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ljiljana Kramarić
e-mail:  obiteljska.kn.vinogradi-zmajevac@dzobz.hr

KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 5
tel: 031/732-103
radno vrijeme :
ponedjeljak , srijeda , četvrtak  –  neparni datum :  07.00 – 14.30 sati
–  parni datumi :  13.00  – 20.30 sati

Radna subota 1. u mjesecu

ZMAJEVAC
M. Tita 217a
tel : 031/710-050 , 031/710-055
radno vrijeme :
utorak , petak    –  neparni datum :  07.00 – 14.30 sati
–  parni datumi :  13.00  – 20.30 sati

Close Menu