OBITELJSKA MEDICINA – JAGODNJAK
Jagodnjak, Borisa Kidriča 68
JOSIPA PINJUŠIĆ MARTINEK, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Branka Maravić
tel: 031/745-030
e-mail:  obiteljska.jagodnjak@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota zadnja u mjesecu ( 4. ili 5. )
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440079 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka