OBITELJSKA MEDICINA GRAD VALPOVO

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 4

TATJANA BAKARAN, dr.med., spec. obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Kristina Milić
tel: 031/650-505
e-mail : obiteljska.valpovo2@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi od 13.00 – 20.30 sati
                           neparni datumi od 07.00 – 14.30 sati
                           radna subota 2. u mjesecu

VANJA HMELIK, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Marija Janjić
tel: 031/650-704
e-mail : obiteljska.valpovo1@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi od 13.00 – 20.30 sati
                           parni datumi od 07.00 – 14.30 sati
                           radna subota 1. u mjesecu

KATARINA BAŠIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : dr.Filip Šarčević
medicinska sestra: Tena Zdunić ( zamjena : Martina Pemper )
tel: 031/650-705
e-mail : obiteljska.valpovo3@dzobz.hr
radno vrijeme :  neparni datumi od 13.00 – 20.30 sati
                            parni datumi od 07.00 – 14.30 sati
                            radna subota 3. u mjesecu

Close Menu