OBITELJSKA MEDICINA GRAD NAŠICE

BANA JELAČIĆA 10

IGOR KUSTURIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Lucija Kovačević
tel: 031/615-681
e-mail: obiteljska.nasice1@dzobz.hr
radno vrijeme:
neparni datum 07.00 – 14.30 sati
parni datum 13.00 – 20.30 sati
radna subota prema rasporedu na oglasnoj ploči

JOSIPA MOR, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Zlatka Đurinović
tel: 031/628-693
e-mail: obiteljska.nasice3@dzobz.hr
radno vrijeme:
parni datum 07.00 – 14.30 sati
neparni datum 13.00 – 20.30 sati
radna subota prema rasporedu na oglasnoj ploči

ANA SRNOVIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Zdenka Kvastek
tel : 031/628-695
e-mail : obiteljska.nasice2@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 7.00-14.30 sati
neparni datumi : 13.00-20.30 sati
radna subota prema rasporedu na oglasnoj ploči

Close Menu