OBITELJSKA MEDICINA GRAD DONJI MIHOLJAC

TRG ANTE STARČEVIĆA 23

SABINA OBRADOVIĆ, dr.med., ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Tonja Haničar, dr.med.
medicinska sestra : Emina Bošnjak
tel : 031/620-164
e-mail : obiteljska.dm@dzobz.hr
radno vrijeme:
neparni datum : 07.00 – 14.30 sati
parni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota zadnja u mjesecu (4. ili 5.)
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440056 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

IVANA VIDINOVIĆ, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Silvija Kovačević
tel : 031/630-450
e-mail : obiteljska.dm2@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum :13.00 – 20.30 sati
radna subota 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440056 ( tipka broj 2 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka