OBITELJSKA MEDICINA GRAD DONJI MIHOLJAC

TRG ANTE STARČEVIĆA 23

SABINA OBRADOVIĆ, dr.med., ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Emina Bošnjak
tel: 031/620-164
e-mail : obiteljska.dm@dzobz.hr
radno vrijeme:
neparni datumi od 07.00 – 14.30 sati
parni datumi od 13.00 – 20.30 sati
radna subota : zadnja u mjesecu (4. ili 5.)

IVANA VIDINOVIĆ, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Silvija Kovačević
tel: 031/630-450
e-mail : obiteljska.dm2@dzobz.hr
radno vrijeme:
parni datumi od 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi od 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 1. u mjesecu

Close Menu