OBITELJSKA MEDICINA GRAD ĐAKOVO

PETRA PRERADOVIĆA 2

KATARINA KRIŽIĆ BOJANOVIĆ, dr.med.,  ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ljiljana Macanga
tel. : 031/814-384
e-mail : obiteljska.djakovo1@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 13.00 – 19.30 sati
neparni datumi : 07.00 – 13.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440060 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

MARIJA LUKAVEC , dr.med.,( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Dorotea Vidaković, dr.med.
medicinska sestra : Vesna Pul
tel. : 031/815-113
e-mail : obiteljska.djakovo2@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 13.00 – 19.30 sati
neparni datum : 07.00 – 13.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440060 ( tipka broj 2 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

ANJA VALENTIN JURLINA, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Petar Nikolić, dr.med.
medicinska sestra : Romana Ilišević
tel. : 031/813-757
e-mail : obiteljska.djakovo5@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi  : 07.00 – 13.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 19.30 sati
radna subota : 1. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440060 ( tipka broj 3 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

ANTONIJA MATIĆ, dr.med.spec.obiteljske medicine
medicinska sestra : Martina Butor
tel. : 031/815-117
e-mail : obiteljska.djakovo6@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 07.00 – 13.30 sati
neparni datum : 13.00 – 19.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440060 ( tipka broj 4 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

TIM BEZ NOSITELJA, dr.med.
zamjena : Ana Dješka, dr.med.
medicinska sestra : Ljiljana Klarić
tel. : 031/810-244
e-mail : obiteljska.djakovo7@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datum : 07.00 – 13.30 sati
neparni datum : 13.00 – 19.30 sati
radna subota : 4. u mjesecu

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2

LIVIJA ŠAPINA, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Slađana Čavala
tel. : 031/816-022
e-mail : obiteljska.djakovo3@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi  : 13.00 – 19.30 sati
neparni datumi : 07.00 – 13.30 h
radna subota : 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440061 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

VILMA PFEIFER,  dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
Zamjena: Josipa Mor, dr.med.
medicinska sestra : Janja Privara
tel. : 031/816-723
e-mail : obiteljska.djakovo4@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak : 13.00 – 19.30 sati
srijeda i petak : 07.00 – 13.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440061 ( tipka broj 2 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka