OBITELJSKA MEDICINA GRAD ĐAKOVO

PETRA PRERADOVIĆA 2

IVANA KUČINAC ZUBAC, dr.med.,  ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Ljiljana Macanga
tel: 031/814-384
e-mail : obiteljska.djakovo1@dzobz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak i četvrtak   13.00 – 19.30 sati
utorak, srijeda i petak   07.00 – 13.30 sati
radna subota: 3. u mjesecu

MARIJA LUKAVEC , dr.med.,( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Luka Klobučarić, dr.med.
medicinska sestra: Vesna Pul
tel: 031/815-113
e-mail : obiteljska.djakovo2@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi 13.00 – 19.30 sati
neparni datumi 07.00 – 13.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

ANJA VALENTIN JURLINA, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Marina Balekić
tel: 031/813-757
e-mail : obiteljska.djakovo5@dzobz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak i srijeda  13.00 – 19.30 sati
utorak, četvrtak i petak  07.00 – 13.30 sati
radna subota 1. u mjesecu

ANTONIJA MATIĆ, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Martina Butor
tel: 031/815-117
e-mail : obiteljska.djakovo6@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi 07.00 – 13.30 sati
neparni datumi 13.00 – 19.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2

LIVIJA ŠAPINA, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Slađana Čavala
tel. 031/816-022
e-mail : e-mail : obiteljska.djakovo3@dzobz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak, srijeda i petak  07.00 – 13.30 sati
                            utorak i četvrtak  13.00 – 19.30 h
radna subota 2. u mjesecu

VILMA PFEIFER,  dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Janja Privara
tel. 031/816-723
e-mail : e-mail : obiteljska.djakovo4@dzobz.hr
radno vrijeme :  ponedjeljak  13.00 – 20.30 sati
                            srijeda i petak   07.00 – 14.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

Close Menu