OBITELJSKA MEDICINA GRAD BELIŠĆE

PRILAZ DR.VILKA IVEKOVIĆA 1

MELITA PEČEK PRPIĆ, dr.med.( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Stela Kraus, dr.med.
medicinska sestra : Ena Žebić ( zamjena : Barbara Lukačević )
tel : 031/664-686
e-mail : obiteljska.belisce1@dzobz.hr
radno vrijeme:
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440051 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

DOMAGOJ RAPAN, dr.med., ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Vesna Pavoković
tel : 031/410-738
e-mail : obiteljska.belisce2@dzobz.hr
radno vrijeme:
neparni datum : 07.00 – 14.30 sati
parni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 3. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440051 ( tipka broj 2 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka