OBITELJSKA MEDICINA GRAD BELIŠĆE

PRILAZ DR.VILKA IVEKOVIĆA 1

MELITA PEČEK, dr.med., ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Mirjana Marković
tel: 031/664-686
e-mail : obiteljska.belisce1@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi od 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi od 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 2. u mjesecu

DOMAGOJ RAPAN, dr.med., ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra: Vesna Pavoković
tel: 031/410-738
e-mail : obiteljska.belisce2@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi od 07.00 – 14.30 sati
parni datumi od 13.00 – 20.30 sati
radna subota: 3. u mjesecu

Close Menu