OBITELJSKA MEDICINA – GRABOVAC – LUG

MAGDALENA ČURMAN, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Sanja Antonović
e-mail:  obiteljska.grabovac-lug@dzobz.hr

GRABOVAC, Čeminačka 8
tel: 031/755-260
radno vrijeme :
neparni datumi: 07.00-10.00 sati
parni datumi : 13.00-16.00 sati
radna subota 1. u mjesecu

LUG, Petefi Šandora 114a
tel: 031/754-001
radno vrijeme :
neparni datumi : 10.30 – 14.30 sati
parni datumi : 16.30 – 20.30 sati
radna subota 1. u mjesecu

Close Menu