OBITELJSKA MEDICINA
ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE - PODRUČJE OSIJEK
GRAD OSIJEK
ANTUNOVAC
BEKETINCI - ČEPINSKI MARTINCI
ČEPIN
DALJ
ERDUT I ALJMAŠ
IVANOVAC
JOSIPOVAC
SARVAŠ
TENJA
VIŠNJEVAC
VLADISLAVCI
VUKA
ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE - PODRUČJE BELI MANASTIR
GRAD BELI MANASTIR
BARANJSKO PETROVO SELO
BATINA - TOPOLJE
ČEMINAC
DARDA
DUBOŠEVICA
GRABOVAC - LUG
JAGODNJAK
KNEŽEVI VINOGRADI - ZMAJEVAC
KNEŽEVO - POPOVAC
ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE - PODRUČJE ĐAKOVO
GRAD ĐAKOVO
PIŠKOREVCI
SELCI ĐAKOVAČKI
GORJANI
POTNJANI - BRAČEVCI
VRBICA - ĐURĐANCI
TRNAVA
DRENJE
SEMELJCI
ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE - PODRUČJE VALPOVO
GRAD VALPOVO
GRAD BELIŠĆE
PETRIJEVCI
ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE - PODRUČJE DONJI MIHOLJAC
GRAD DONJI MIHOLJAC
MARIJANCI - ČRNKOVCI
MAGADENOVAC
ORDINACIJE OBITELJSKE MEDICINE - PODRUČJE NAŠICE
GRAD NAŠICE
ĐURĐENOVAC
KOŠKA