OBITELJSKA MEDICINA – DUBOŠEVICA
Duboševica, Ulica Hrvatske mladeži 1c
JULIE ANNA FONTAL GIRONZA , dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Eva Kešić
tel : 031/738-083
e-mail : obiteljska.dubosevica@dzobz.hr
radno vrijeme :
neparni datum : 07.00 – 14.30 sati
parni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440071 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka