OOBITELJSKA MEDICINA – DRENJE
Drenje, Kosinac 2
VILMA PFEIFER, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Josipa Mor, dr.med.
medicinska sestra : Janja Privara
tel. 031/862-007
e-mail : obiteljska.djakovo4@dzobz.hr
radno vrijeme :
utorak 13.00 – 19.30 sati

četvrtak 07.00 – 13.30 sati
radna subota 2. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440094 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka