OBITELJSKA MEDICINA – DRENJE
Drenje, Kosinac 2
VILMA PFEIFER, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Janja Privara
tel. 031/816-723
e-mail : obiteljska.djakovo4@dzobz.hr
radno vrijeme :    utorak 13.00 – 20.30 sati
četvrtak 07.00 – 14.30 sati
radna subota 2. u mjesecu

Close Menu