OBITELJSKA MEDICINA – DONJA MOTIČINA
Donja Motičina, Matije Gupca 46
MARTINA JARMEK, dr.med.( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Gloria Kryk
tel: 031/345-785
e-mail : obiteljska.donjamoticina@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu

Close Menu