OBITELJSKA MEDICINA – ĐURĐENOVAC
Kolodvorska 2
TIM BEZ NOSITELJA, ( na zamjeni u timu dr.Ana Marija Omejec Novaković ) ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Tatjana Pavlović
telefon : 031/639-637
e-mail:  obiteljska.djurdjenovac1@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi 07.00 – 14.30 sati
parni datumi 13.00 – 20.30 sati
radna subota prema rasporedu na oglasnoj ploči

LJILJANA MRKONJIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska tehničar : Srečko Lukačić
telefon : 031/601-609
e-mail:  obiteljska.djurdjenovac2@dzobz.hr
radno vrijeme: neparni datumi 07.00 – 14.30 sati
parni datumi 13.00 – 20.30 sati
radna subota prema rasporedu na oglasnoj ploči

Close Menu