OBITELJSKA MEDICINA – DALJ
DALJ, Slavka Kolara 2
VIŠNJA KUREVIJA, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Jelena Putnik
tel: 031/590-000
e-mail: obiteljska.dalj@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota :

Close Menu