OBITELJSKA MEDICINA – DALJ
DALJ, Slavka Kolara 2
VIŠNJA KUREVIJA, dr.med.spec.obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Jelena Putnik
tel : 031/590-000
e-mail : obiteljska.dalj@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
radna subota :
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440097 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka