OBITELJSKA MEDICINA – ČEMINAC
Čeminac, Ljudevita Gaja 2
IVANA MEDUNIĆ-KOVAČ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinski tehničar : Franjo Čančar
tel: 031/756-168
e-mail:  obiteljska.ceminac@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 07.00-14.30 sati
neparni datumi : 13.00-20.30 sati
radna subota 4. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440076 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka