OBITELJSKA MEDICINA  –  BATINA – TOPOLJE

RADMILA KOVAČ-POC, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Jasmina Balatinac
e-mail:  obiteljska.batina@dzobz.hr

BATINA
Trg Slobode 3
tel: 031/735-118
radno vrijeme : ponedjeljak , srijeda , petak
parni datum: 7.00-14.30 sati
neparni datum : 13.00-20.30 sati
radna subota 4. u mjesecu

TOPOLJE
Republike 13c
tel: 031/737-094
radno vrijeme : utorak i četvrtak:
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati

Close Menu