OBITELJSKA MEDICINA  –  BATINA – TOPOLJE

RADMILA KOVAČ-POC, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Jasmina Balatinac
e-mail : obiteljska.batina@dzobz.hr

BATINA, Trg Slobode 3
tel : 031/735-118
radno vrijeme :
ponedjeljak , srijeda , petak
parni datum : 07.00-14.30 sati
neparni datum : 13.00-20.30 sati
radna subota 4. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440074 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka

TOPOLJE, Republike 13c
tel : 031/737-094
radno vrijeme :
utorak i četvrtak
parni datum : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.00 – 20.30 sati
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440075 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka