Baranjsko Petrovo Selo, Kolodvorska 65a
GORAN RUSAN, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ivona Strahija
tel: 031/748-383
e-mail:  obiteljska.bps@dzobz.hr
radno vrijeme :
neparni datum : 07.00 – 14.30 sati
parni datum : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 3. u mjesecu
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440073 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka