OBITELJSKA MEDICINA – BARANJSKO PETROVO SELO
Baranjsko Petrovo Selo, Kolodvorska 65a
KSENIJA MUTAVDŽIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Goran Rusan, dr.med.
medicinska sestra : Ivona Strahija
tel: 031/748-383
e-mail:  obiteljska.bps@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datum: 7.00-14.30 , parni datum : 13.00-20.30
radna subota 3. u mjesecu

Close Menu