OBITELJSKA MEDICINA – ANTUNOVAC
Antunovac, Braće Radića 4
SANELA LOZANČIĆ SUHINA, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Ana Marija Mesarić, dr.med.
medicinska sestra : Dragana Vidić
tel: 031/278-008
e-mail:  obiteljska.antunovac@dzobz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak i srijeda : 13.00 – 20.30 sati
utorak i četvrtak :  07.00 – 14.30 sati
petak : parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota: 2. u mjesecu.
NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440010 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka