BELI MANASTIR

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI
BELI MANASTIR, Školska 5
Gloria Marinović (u zamjeni Polgar Dajana, medicinska sestra)
radno vrijeme : 07.00 – 15.00 sati
mob. : 099 583 5366

DARDA, Ante Starčevića 26
Manuela Moharić, med. sestra
radno vrijeme : 07.00 – 15.00 sati
mob. :  099 499 8494

ČEMINAC, Ljudevita Gaja 2
Ružica Dujmović, med. sestra
radno vrijeme : 07.00 – 15.00 sati
mob. :  099 499 8493

BELIŠĆE

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI
BELIŠĆE, Prilaz dr. Vilka Ivekovića 1
radno vrijeme : 07.00 – 15.00 sati
JELENA ČAKALIĆ
mob. : 099/255-0069

DONJI MIHOLJAC

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI
DONJI MIHOLJAC, Trg Ante Starčevića 23
radno vrijeme : 07.00 – 15.00 sati
tel. : 031 333-875

Ivana Dolančić, med. sestra, Donji Miholjac, 099 583 5365
Sara Sitaš, med. sestra, Donji Miholjac, 099 583 5368
Bojana Korov, med. sestra, Donji Miholjac, 095 620 1614
Nikolina Poljančec, med. sestra, Črnkovci, Marijanci 099 583 5367 ( zamjena : Lora Broz )
Vlatka Bestvina, med. sestra, Magadenovac 099 583 5369
Sanja Hajduković, med. sestra, Viljevo 099 583 5364