MEDICINA RADA
OSIJEK, Prolaz Josipa Leovića 4
VERA MEDVED, dr.med., spec. medicine rada i sporta
medicinska sestra: Marija Bastalić, Nada Marić
Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4
tel: 031/372-277
e-mail : medicinarada.osijek@dzobz.hr
RADNO VRIJEME : pon. – pet. 7.00 – 15.00 ( pauza 10.00 – 10.30 )

ROBERTA DAVID, psiholog
tel. : 031/225-454
e-mail : psiholog.osijek@dzobz.hr
RADNO VRIJEME : pon. – pet. 7.00 – 15.00 ( pauza 10.00 – 10.30 )