DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Park kralja Petra Krešimira IV/6
31000 Osijek

MB: 3018784
OIB: 17004513580
ŽIRO RAČUN: HR8324020061101017307

e-mail: ravnateljstvo@dzobz.hr

telefon: 031/225-400
fax: 031/225-333
www.dzobz.hr