JAVNA NABAVA - NATJEČAJI

26.04.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava OCT uređaja je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6222008

25.04.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Dentalni potrošni materijal je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6209716

19.04.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Lijekovi i medicinske otopine je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6168840

19.04.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava dentalnih stolica je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6184044

14.04.2022 – Obavijest o nadmetanju , za postupak Medicinski potrošni materijal je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6178895

22.03.2022 – Obavijest o nadmetanju, za postupak Implementacija sustava bežičnog pristupa internetu je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6096474

09.02.2022 – Obavijest o nadmetanju, za postupak Usluga ispitivanja opreme za zaštitu na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara je objavljena detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5952279

04.02.2022 – Obavijest o nadmetanju, za postupak Usluga fiksne telefonije i pristupa internetu je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5933837

21.11.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Usluga prikupljanja i zbrinjavanja medicinskog i ostalog opasnog otpada je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5670016

11.10.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Materijal za higijenske potrebe i njegu je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5550929

04.10.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Opskrba prirodnim plinom je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5524290

30.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Lijekovi i medicinske otopine je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5522572

29.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Dentalni potrošni materijal je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5519181

29.09.2021 – Obavijest o nadmetanj za postupak Medicinski potrošni materijal je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5519463

20.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Laboratorijski reagensi je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5467535

16.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava električne energije je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5467535

08.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Opskrba prirodnim plinom je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5416745

14.07.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak LABORATORIJSKI REAGENSI – ĐAKOVO je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

09.07.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Adaptacija ambulante Osijek, Trg Lava Mirskog je objavljena
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

04.06.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak nabave Motorni benzin i dizel gorivo (broj objave: 2021/S 0F2-0021074)
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

21.04.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Ultrazvučni color doppler za radiologiju ( broj objave : 2021/S 0F2-0015032 )
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4996719

15.03.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak digitalni mamograf ( broj objave: 2021/S 0F2-0010190 )
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4873960

Close Menu