JAVNA NABAVA - NATJEČAJI

29.11.2023 – Obavijest o nadmetanju za postupak USLUGA PRIKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA MEDIICNSKOG I OSTALOG OPASNOG OTPADA je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8317312

28.11.2023 – Obavijest o nadmetanju za postupak Laboratorijski reagensi je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8304973

28.11.2023 – Obavijest o nadmetanju za postupak Dentalni potrošni materijal je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8316822

07.11.2023 – Obavijest o nadmetanju za postupak Zubarski rendgenski aparati je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8239828

18.09.2023 – Obavijest o nadmetanju za postupak Opskrba električnom energijom je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8039200

03.08.2023 – Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava lijekova je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7889729

01.08.2023 – Obavijest o nadmetanju za postupak Dentalni potrošni materijal je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7860404

04.04.2023 – Obavijest o nadmetanju za postupak nabava dentalnih stolica je objavljena
detalji na linku :https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7402845

30.10.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Usluga čišćenja zdravstvenih prostora je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6970462

30.10.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak USLUGA ZBRINJAVANJA MEDICINSKOG I OSTALOG OPASNOG OTPADA je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6969573

17.10.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Laboratorijski reagensi za urinske analizatore je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6805454

14.10.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Opskrba električnom energijom je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6795065

13.10.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava i isporuka laboratorijskih reagensa
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6724021

05.09.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Motorni benzin i dizel gorivo je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6665896

22.08.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6570973

26.04.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava OCT uređaja je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6222008

25.04.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Dentalni potrošni materijal je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6209716

19.04.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Lijekovi i medicinske otopine je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6168840

19.04.2022 – Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava dentalnih stolica je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6184044

14.04.2022 – Obavijest o nadmetanju , za postupak Medicinski potrošni materijal je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6178895

22.03.2022 – Obavijest o nadmetanju, za postupak Implementacija sustava bežičnog pristupa internetu je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6096474

09.02.2022 – Obavijest o nadmetanju, za postupak Usluga ispitivanja opreme za zaštitu na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara je objavljena detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5952279

04.02.2022 – Obavijest o nadmetanju, za postupak Usluga fiksne telefonije i pristupa internetu je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5933837

21.11.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Usluga prikupljanja i zbrinjavanja medicinskog i ostalog opasnog otpada je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5670016

11.10.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Materijal za higijenske potrebe i njegu je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5550929

04.10.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Opskrba prirodnim plinom je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5524290

30.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Lijekovi i medicinske otopine je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5522572

29.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Dentalni potrošni materijal je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5519181

29.09.2021 – Obavijest o nadmetanj za postupak Medicinski potrošni materijal je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5519463

20.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Laboratorijski reagensi je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5467535

16.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Nabava električne energije je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5467535

08.09.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Opskrba prirodnim plinom je objavljena
detalji na linku :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5416745

14.07.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak LABORATORIJSKI REAGENSI – ĐAKOVO je objavljena
detalji na linku : https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

09.07.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Adaptacija ambulante Osijek, Trg Lava Mirskog je objavljena
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

04.06.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak nabave Motorni benzin i dizel gorivo (broj objave: 2021/S 0F2-0021074)
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5148206

21.04.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak Ultrazvučni color doppler za radiologiju ( broj objave : 2021/S 0F2-0015032 )
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4996719

15.03.2021 – Obavijest o nadmetanju za postupak digitalni mamograf ( broj objave: 2021/S 0F2-0010190 )
detalji na linku  :  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4873960