OBITELJSKA MEDICINA – IVANOVAC
Ivanovac, Duga 33
KRISTINA ŠUNIĆ, dr.med. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Dorian Osterreicher, dr.med.
medicinska sestra : Kristina Vidović
tel: 031/396-055
e-mail:  obiteljska.ivanovac@dzobz.hr
radno vrijeme: parni datumi : 13.00 – 19.30 sati
neparni datumi : 7.00 – 13.30 sati
radna subota : zadnja u mjesecu.

NARUČIVANJE LIJEKOVA TELEFONOM :
031/440027 ( tipka broj 1 )
razgovijetno izgovoriti ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka