OSIJEK

INTERNA MEDICINA
OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV/6
LIVIJA SUŠIĆ, dr.med., spec. interne medicine – subspecijalist kardiolog
medicinska sestra : Mateja Ćosić
tel: 031/225-304
e-mail : kardiologija1.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme:
utorak, četvrtak i petak : 07.00 – 14.30 sati
ponedjeljak i srijeda : 13.00 – 20.30 sati

INTERNA MEDICINA
OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV/6
prim. MARINA VIDOSAVLJEVIĆ, dr.med., spec. interne medicine – subspecijalist kardiolog
medicinska sestra: Nikolina Milanović
tel: 031/225-304
e-mail : kardiologija2.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak , srijeda i petak : 07.00 – 14.30 sati
utorak i četvrtak : 13.00 – 20.30 sati

U našoj ambulanti možete obaviti :
1. Prvi i kontrolni kardiološki pregled
2. Preoperativni kardiološki pregled
3. EKG
4. 24- satni monitoring krvnog tlaka ( holter RR-a)
5. 24 -satni monitoring EKG-a ( holter EKG-a)
6. Ergometrijsko testiranje na pokretnoj traci i na bicikl ergometru
7. Transtorakalni dvodimenzionalni UZV srca
8. Pedobrahijalni indeks (ABI)

NA SVE PREGLEDE I PRETRAGE ( uključujući i samo snimanje EKG-a) SE MORATE PRETHODNO NARUČITI- TELEFONSKI, OSOBNO ILI PUTEM E- NARUDŽBE.

VAŽNE OBAVIJESTI:
1.TERMINI ZA NARUDŽBU TELEFONSKIM PUTEM SU U POPODNEVNOJ SMJENI OD 18:30- 19:30h, A U JUTARNJOJ SMJENI OD 7:00-8:00 h ( AKO ZOVETE IZVAN TIH TERMINA, JAVITI ĆEMO SE OVISNO O MOGUĆNOSTIMA).
2.NA PRVI I PREOPERATIVNI PREGLED JE OBAVEZNO PONIJETI: KOMPLETAN NALAZ KRVNE SLIKE, RTG SRCA /PLUĆA I POSTOJEĆU RANIJU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU.
3.NA ERGOMETRIJSKO TESTIRANJE JE OBAVEZNO PONIJETI: NALAZ SPECIJALISTA INTERNISTA KOJI JE INDICIRAO ERGOMETRIJU, SVJEŽI NALAZ KRVNE SLIKE ( NE STARIJI OD 2 MJ) I RTG S/P.
4.NA UZV SRCA JE OBAVEZNO PONIJETI NALAZ SPECIJALISTA INTERNISTE KOJI JE PRETRAGU INDICIRAO ( U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA PRETRAGU MOŽE INDICIRATI I ONKOLOG, TADA PRETHODNO NIJE POTREBNO UČINITI INTERNISTIČKI PREGLED)
5.OD 5.11.2015. GOD UZV SRCA ĆE SE POČETI OBAVLJATI U PRIZEMLJU DOMA ZDRAVLJA U PROSTORIJAMA POKRAD KARDIOLOŠKE AMBULANTE, RANIJA ŠKOLSKA MEDICINA .
6.RADNO VRIJEME SE U IZNIMNIM SITUACIJAMA ( EDUKACIJA, BOLOVANJE, GODIŠNJI ODMORI) MOŽE PROMJENITI,NARUČENI PACIJENTI ĆE TADA NA VRIJEME BITI OBAVIJEŠTENI O ZAMJENI TERMINA, A SVI OSTALI ĆE BITI INFORMIRANI ADEKVATNOM OBAVIJESTI NA VRATIMA KARDIOLOŠKE AMBULANTE .
7.DJECA DO 18. GODINE ŽIVOTA SE UPUĆUJU NA PREGLED KOD DJEČJEG KARDIOLOGA NA PEDIJATRIJU U KBCO.
8.NARUČIVANJE NIJE MOGUĆE PUTEM E-MAILA, JER NEMAMO ADMINISTRATIVNU SLUŽBU!

BELI MANASTIR

INTERNA MEDICINA
BELI MANASTIR, Školska 5
medicinska sestra : Mirta Bjelica
Naručivanje na telefon: 031/791-173 utorkom, srijedom i četvrtkom od 07:00 – 10:00 ili 14:00 – 16:00 sati
e-mail : internamedicina.belimanastir@dzobz.hr
radna subota : 1. u mjesecu

U našoj ambulanti možete obaviti:
1. Prvi i kontrolni kardiološki pregled
2. Preoperativni kardiološki pregled
3. Prvi i kontrolni nefrološki pregled
4. EKG
5. 24 – satni monitoring krvnog tlaha ( holter RR-a)
6. 24 – satni monitoring EKG-a (holter EKG-a)
7. Ergometrijsko testiranje na bicikl ergometru
8. UZV srca
NA SVE PREGLEDE I PRETRAGE (uključujući i samo snimanje EKG-a) SE MORATE PRETHODNO NARUČITI – TELEFONSKI, OSOBNIM DOLASKOM U AMBULANTU, MAILOM ILI PUTEM E-NARUDŽBE
VAŽNE OBAVIJESTI:

1. TERMINI ZA NARUDŽBU TELENSKIM PUTEM SU U JUTARNJOJ SMJENI OD 7:00 – 9:00 h, A U POPODNEVNOJ SMJENI OD 14:00 – 16:00 h (AKO ZOVETE IZVAN TIH TERMINA JAVIT ĆEMO SE OVISNO O MOGUĆNOSTIMA)
2. NA PRVI I PREOPERATIVNI PREGLED OBAVEZNO JE PONIJETI: KOMPLETAN KALAZ KRVNE SLIKE I LIPIDOGRAM I RTG SRCA I PLUĆA – NALAZI NE SMIJU BITI STARIJI OD MJESEC DANA, TE POSTOJEĆU RANIJU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU.
3. NA ERGOMETRIJSKO TESTIRANJE JE OBAVEZNO PONIJETI: NALAZ SPECIJALISTA INTERNISTA KOJI JE INDICIRAO ERGOMETRIJU, SVJEŽI NALAZ KRVNE SLIKE (NE STARIJI OD MJESEC DANA) I RTG SRCA I PLUĆA
4. NA UZV SRCA POTREBNO JE OBAVEZNO PONIJETI NALAZ SPECIJALISTA INTERNISTE KOJI JE PRETRAGU INDICIRAO (KADA JE UZV SRCA INDICIRAO ONKOLOG, PRETHODNO NIJE POTREBNO OBAVITI PREGLED INTERNISTE)
5. DJECA DO 18. GODINE ŽIVOTA UPUĆUJU SE NA PREGLED KOD DJEČJEG KARDIOLOGA NA PEDIJATRIJU U KBC OSIJEK.
RADNO VRIJEME AMBULANTE: PREMA MJESEČNOM RASPOREDU, RASPORED ZA TEKUĆI MJESEC JE IZLOŽEN NA ULAZU U AMBULANTU.

ĐAKOVO

OPĆA INTERNA MEDICINA
ĐAKOVO, Petra Preradovića 2
IVANA KUČINAC ZUBAC , dr.med.spec. opće interne medicine
medicinska sestra: Alisa Kuric, med.techn
tel: 031/285-955
e-mail : internamedicina.djakovo@dzobz.hr
radno vrijeme :
utorak,srijeda i petak : 07.00 – 14.30 sati
ponedjeljak i četvrtak : 13.00-20.30 sati
radna subota : 3. u mjesecu

Važne obavijesti:
1. Narudžbe se vrše telefonskim putem na tel. 031/285-955 u sljedećim terminima: u prijepodnevnoj smjeni (utorak, srijeda, petak) od 07:30-09:00h a u poslijepodnevnoj smjeni (ponedjeljak, četvrtak) od 14:00-15:00h.
2. Za prvi dijabetološki pregled je potrebno priložiti laboratorijski nalaz koji uključuje: KKS, GUP, GUP postprandijalno, HbA1c, ALT, AST, yGT, ALP, urea, kreatinin, eGFR, lipidogram, Na, K, urin, omjer albumin/kreatinin iz prvog jutarnjeg urina, te svu prethodnu medicinsku dokumentaciju i A1 uputnicu.
3. Za prvi kardiološki pregled je potrebno priložiti laboratorijski nalaz koji uključuje KKS, GUP natašte, ALT, AST, yGT, ALP, urea, kreatinin, eGFR, lipidogram, Na, K, urin, RTG s/p koji nije stariji od 6mj te svu prethodnu medicinsku dokumentaciju i A1 uputnicu.
4. Za prijeoperativni pregled je potrebno priložiti osnovni laboratorijski nalaz (ovisno o dosadašnjim bolestima) i RTG s/p (ovisno o dosadašnjim bolestima i planiranom operativnom zahvatu) te prethodnu medicinsku dokumentaciju s naglaskom na dokumentaciju planiranog operativnog zahvata te A1 uputnicu.
5. Na ergometrijskom testiranju priložiti nalaz specijaliste koji je indicirao pretragu, RTG s/p koji nije stariji od 6 mjeseci te laboratorijski nalaz koji uključuje KKS, CRP, K, kreatinin i koji nije stariji od mjesec dana.
6. Na UZV srca je obavezno ponijeti nalaz specijaliste interniste koji je pretragu indicirao (u određenim okolnostima, pretragu može indicirati onkolog, tada prethodno nije potrebno učiniti internistički pregled).
5. Djeca do 18. godine života se upućuju na pregled kod dječjeg kardiologa na pedijatriji.

U našoj ambulanti možete učiniti:
1. Prvi i kontrolni dijabetološki pregled
2. Prvi i kontrolni kardiološki pregled
3. Prijeoperativni kardiološki i dijabetološki pregled
4. EKG
5. 24-satni monitoring krvnog tlaka (KMAT/Holter RR-a)
6. 24-satni monitoring EKG-a (Holter EKG)
7. Ergometrijsko testiranje na pokretnoj traci i bicikl ergometru
8. Transtorakalni dvodimenzionalni UZV srca

DONJI MIHOLJAC

TIM BEZ NOSITELJA
DONJI MIHOLJAC, Trg Ante Starčevića 24
medicinske sestre : Ljiljana Katavić , Zdenka Bockovac
tel: 031/333-870
e-mail : skzz.dm@dzobz.hr
radno vrijeme: po rasporedu