INTERNA MEDICINA – OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV/6

LIVIJA SUŠIĆ, dr.med., spec. interne medicine
medicinska sestra : Mateja Ćosić.
tel: 031/225-304
e-mail : kardiologija1.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme:
prema rasporedu izvješenom na vratima

MARINA VIDOSAVLJEVIĆ, dr.med., spec. interne medicine
medicinska sestra: Nikolina Milanović
tel: 031/225-304
e-mail : kardiologija2.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak , srijeda i petak : 07.00 – 14.30 sati
utorak i četvrtak : 13.00 – 20.30 sati

U našoj ambulanti možete obaviti :

 1. Prvi i kontrolni kardiološki pregled
 2. Preoperativni kardiološki pregled
 3. EKG
 4. 24- satni  monitoring krvnog tlaka ( holter RR-a)
 5. 24 -satni monitoring EKG-a ( holter EKG-a)
 6. Ergometrijsko testiranje na pokretnoj traci i na bicikl ergometru
 7. Transtorakalni dvodimenzionalni UZV srca
 8. Pedobrahijalni indeks (ABI)

NA SVE PREGLEDE I PRETRAGE ( uključujući i samo snimanje EKG-a) SE MORATE PRETHODNO NARUČITI- TELEFONSKI, OSOBNO ILI PUTEM E- NARUDŽBE.

VAŽNE OBAVIJESTI:

 1. TERMINI ZA NARUDŽBU TELEFONSKIM PUTEM SU U POPODNEVNOJ SMJENI OD 18:30- 19:30h, A U JUTARNJOJ SMJENI OD 7:00-8:00 h ( AKO ZOVETE IZVAN TIH TERMINA, JAVITI ĆEMO SE OVISNO O MOGUĆNOSTIMA).
 2. NA PRVI I PREOPERATIVNI PREGLED JE OBAVEZNO PONIJETI: KOMPLETAN NALAZ KRVNE SLIKE, RTG SRCA /PLUĆA I POSTOJEĆU RANIJU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU.
 3. NA ERGOMETRIJSKO TESTIRANJE JE OBAVEZNO PONIJETI: NALAZ SPECIJALISTA INTERNISTA KOJI JE INDICIRAO ERGOMETRIJU, SVJEŽI NALAZ KRVNE SLIKE ( NE STARIJI OD 2 MJ) I RTG S/P.
 4. NA UZV SRCA JE OBAVEZNO PONIJETI NALAZ SPECIJALISTA INTERNISTE KOJI JE PRETRAGU INDICIRAO ( U ODREĐENIM OKOLNOSTIMA PRETRAGU MOŽE INDICIRATI I ONKOLOG, TADA PRETHODNO NIJE POTREBNO UČINITI INTERNISTIČKI PREGLED)
 5. OD 5.11.2015. GOD UZV SRCA ĆE SE POČETI OBAVLJATI U PRIZEMLJU DOMA ZDRAVLJA U PROSTORIJAMA POKRAD KARDIOLOŠKE AMBULANTE, RANIJA ŠKOLSKA MEDICINA .
 6. RADNO VRIJEME SE  U IZNIMNIM SITUACIJAMA ( EDUKACIJA, BOLOVANJE, GODIŠNJI ODMORI) MOŽE PROMJENITI,NARUČENI PACIJENTI ĆE TADA NA VRIJEME BITI OBAVIJEŠTENI O ZAMJENI TERMINA, A SVI OSTALI ĆE BITI INFORMIRANI ADEKVATNOM OBAVIJESTI NA VRATIMA KARDIOLOŠKE AMBULANTE .
 7. DJECA DO 18. GODINE ŽIVOTA SE UPUĆUJU NA PREGLED KOD DJEČJEG KARDIOLOGA NA PEDIJATRIJU U KBCO.
 8. NARUČIVANJE NIJE MOGUĆE PUTEM E-MAILA, JER NEMAMO ADMINISTRATIVNU SLUŽBU!