OPĆA INTERNA MEDICINA
ĐAKOVO
, Petra Preradovića 2
ANA KNEZOVIĆ, dr.med.spec. opće interne medicine
medicinska sestra: Nikolina Vranaričić
tel: 031/285-955
e-mail : internamedicina.djakovo@dzobz.hr
radno vrijeme :
prema rasporedu