OBITELJSKA MEDICINA GRAD BELI MANASTIR

ŠKOLSKA 5

KRISTINA BARTOLIĆ SMODEJ, dr.med.spec. obiteljske medicine ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ilona Marić
tel : 031/791-120
e-mail : obiteljska.belimanastir2@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 7.00-14.30 sati
neparni datumi : 13.00-20.30 sati
radna subota: 2. u mjesecu

Close Menu