VALPOVOKralja Petra Krešimira IV 4
ZRINKA ROMIĆ BELIĆ , dr. med. spec. ginekologije i opstetricije ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
med. sestra: Monika Viljevac
tel: 031/650-474
e-mail : ginekologija.valpovo@dzobz.hr
ginekologija.valpovo.sestra@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak i utorak : 13.00 – 20.30 sati
srijeda , četvrtak i petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu

Raspored liječnika za vrijeme porodiljnog dopusta nositelja tima :

14.07.2022. Kristina Abičić Žuljević prijepodne
15.07.2022. Kristina Abičić Žuljević Prijepodne

GODIŠNJI ODMOR: 18.07. – 08.08.
18.07. – 29.07. zamjena: Dr. Biljana Tabak, Belišće
01.08. – 08.08. zamjena: Dr. Sanja Rupčić, Čepin

09.08.2022. Kristina Abičić Žuljević poslijepodne
10.08.2022. Sanja Rupčić poslijepodne
11.08.2022. Sanja Rupčić poslijepodne
12.08.2022. Franjo Fury prijepodne
16.08.2022. Kristina Abičić Žuljević poslijepodne
17.08.2022. Franjo Fury poslijepodne
18.08.2022. Sanja Rupčić poslijepodne
19.08.2022. Franjo Fury poslijepodne
22.08.2022. Sanja Rupčić prijepodne
23.08.2022. Franjo Fury poslijepodne
24.08.2022. Kristina Abičić Žuljević poslijepodne
25.08.2022. Franjo Fury poslijepodne
26.08.2022.
29.08.2022. Mirta Kadivnik poslijepodne
30.08.2022. Mirta Kadivnik prijepodne
31.08.2022. Kristina Abičić Žuljević poslijepodne

Close Menu