ĐAKOVO, Petra Preradovića 2
TIM BEZ NOSITELJA ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Marija Ratkovčić
tel: 031/810-115
e-mail : ginekologija.djakovo@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda : 07.00 – 14.30 sati
utorak, četvrtak i petak : 13.00 – 20.30 sati
radna subota 1. u mjesecu.

Close Menu