ČEPIN, Grada Vukovara 6b
SANJA RUPČIĆ , specijalist ginekologije i opstetricije ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
medicinska sestra : Ružica Periša
tel : 031/380-491
e-mail : ginekologija.cepin@dzobz.hr
radno vrijeme : ponedjeljak i utorak : 13.00 – 20.30 sati ( pauza od 16.00-16.30 sati )
                           srijeda , četvrtak i petak : 07.00 – 14.30 sati  ( pauza od 10.00-10.30 sati )
                           radna subota druga u mjesecu.
Pacijentice se naručuju na tel. 031/380-491