OSIJEK

OSIJEK, Drinska 8
ANKICA FIRIdr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
medicinski tehničar : Danijel Kalajdžić
tel: 031/225-334
e-mail : fizijatar.osijek@dzobz.hr
fizijatar.osijek.ordinacija@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljkom i srijedom: poslijepodne ( 13.00 – 20.30 sati )
utorkom, četvrtkom i petkom: prijepodne ( 7.00 – 14.30 sati )
radna subota : 2. u mjesecu

TERAPIJA : OSIJEK, Drinska 8
tel: 031/225-338
e-mail: fizikalna.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme : 07.00 – 20.30 sati

TERAPIJA : Čepin, Ulica Grada Vukovara 6B
tel: 031/381-370
e-mail: fizikalna.cepin@dzobz.hr
radno vrijeme : 07.00 – 20.30 sati

ZA TERAPIJU SE NARUDŽBE PRIMAJU OSOBNO UZ PREDOČENJE NALAZA.

AMBULANTA DR. FIRI OD 3.5.2021. RADI NA DRINSKOJ 8.
KAO I DO SADA OBAVLAJU SE PREGLEDI ODRASLIH PACIJENATA A FIZIKALNU TERAPIJU JE MOGUĆE OBAVITI I NA DRUGIM RADILIŠTIMA. DR. FIRI OBAVLJA I PREGLEDE NEURORIZIČNE DJECE. OD 13.5. NA RADILIŠTU JE I EDUCIRANI FIZIOTERAPEUT ZA PROVOĐENJE MEDICINSKE GIMNASTIKE DJECE.
TERMINI ZA NARUČIVANJE TELEFONSKIM PUTEM SVAKI DAN U REDOVNO RADNO VRIJEME. RADNO VRIJEME SE U IZNIMNIM SITUACIJAMA ( EDUKACIJA, BOLOVANJE, GODIŠNJI ODMORI) MOŽE PROMIJENITI. NARUČENI PACIJENTI ĆE TADA BITI OBAVIJEŠTENI O ZAMJENI TERMINA, A ZA OSTALE OBAVIJEST ĆE BITI NA VRATIMA AMBULANTE.
NARUČIVANJE PUTEM E-MAILA NIJE ZA SADA MOGUĆE.

OSIJEK, Ljudevita Posavskog 2
MARA KIRNER, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Valentina Vuković, bacc.med. techn.
Tel: 031/225-332
e-mail: fizijatar.osijek2@dzobz.hr
fizijatar.osijek2.ordinacija@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak i utorak : 13.00 – 20.30 sati
srijeda, četvrtak, petak : 7.00 – 14.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu

TERAPIJA: Ljudevita Posavskog 2
Tel: 031/303-410
e-mail: fizikalna.osijek2@dzobz.hr
radno vrijeme: 07.00 – 20.30 sati
Voditelj Fizikalne terapije: Dubravka Drokan, bacc. physioth.

ZA TERAPIJU SE NARUDŽBE PRIMAJU OSOBNO UZ PREDOČENJE NALAZA.

TERMINI ZA NARUČIVANJE TELEFONOM PO MOGUĆNOSTI U POSLIJEPODNEVNOJ SMJENI OD 13.00 DO 14.00, A OSTALE DANE OD 7.00-8.00.
PO PREGLEDU TERAPIJU JE MOGUĆE OBAVITI I NA DRUGIM RADILIŠTIMA.
O EVENTUALNOJ IZMJENI TERMINA PREGLEDA NARUČENI PACIJENTI ĆE BITI OBAVJEŠTENI TELEFONOM, OBAVIJEST O PROMJENI RADNOG VREMENA ĆE STAJATI NA VRATIMA AMBULANTE.
NARUČIVANJE PUTEM E-MAILA ZA SADA NIJE MOGUĆE.

BELI MANASTIR

BELI MANASTIR, Školska 5
SONJA MOLNAR
 ,dr. med. spec .fizikalne medicine i rehabilitacije
medicinska sestra : Dragana Milić
tel. : 031/791-172
e-mail : fizijatar.belimanastir@dzobz.hr
e-mail: fizikalna.belimanastir2@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak i utorak : 13.00 – 20.30 sati
srijeda, četvrtak i petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : druga u mjesecu

TERAPIJA : BELI MANASTIR , Školska 5
Maša Murk, bacc.physioth.
Marina Rebić , bacc.physioth.
Matea Miloloža , bacc. physioth.
Antonija Papak, ft
tel. : 031/791-174
e-mail: fizikalna.belimanastir@dzobz.hr
radno vrijeme : radnim danom od 07.00 – 14.30 sati
radna subota : prva u mjesecu

ĐAKOVO

ĐAKOVO, Petra Preradovića 2
IGOR PERKOVIĆ, dr.med.spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Katarina Dragelj, medicinska sestra
031/822-612
e-mail: fizijatar.djakovo@dzobz.hr
radno vrijeme :
po rasporedu

TERAPIJA : ĐAKOVO, Petra Preradovića 2
tel: 031/822-613
e-mail: fizikalna.djakovo1@dzobz.hr
radno vrijeme: radnim danom od 07.00 – 20.30 sati
radna subota : 1 u mjesecu

VALPOVO

VALPOVO, Kralja Petra Krešimira IV.4
MARIJA KALUĐER
, dr.med.spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
Nataša Grgić, medicinska sestra
tel. : 031/653-320
e-mail : fizijatar.valpovo@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak i utorak : 13.00 – 20.30 sati
srijeda, četvrtak i petak : 07.00 – 14.30 sati
radna subota: prva u mjesecu

NARUČIVANJE NA PREGLED TELEFONOM U REDOVNO VRIJEME ORDINACIJE
O EVENTUALNOJ IZMJENI TERMINA PREGLEDA NARUČENI PACIJENTI BIT ĆE OBAVJEŠTENI TELEFONOM
NARUČIVANJE ZA PREGLED PUTEM E-MAILA ZA SADA NIJE MOGUĆE

TERAPIJA : VALPOVO, Kralja Petra Krešimira IV 4
Elizabet Kovačić, bacc. phisioth.
Ivana Dvoržak, fizioterapeutski tehničar
tel: 031/496-254
e-mail: fizikalna.valpovo@dzobz.hr
radno vrijeme :
PRIJEPODNEVNA SMJENA: od 07.00-14.30 sati ( PAUZA: od 10.00-10.30 sati )
POSLIJEPODNEVNA SMJENA: od 13.30-21.00 sati ( PAUZA: od 16.00-16.30 sati )
1. subota u mjesecu – RADNA SUBOTA od 7.00-15.00
2. subota u mjesecu – ADMINISTRATIVNA SUBOTA

BELIŠĆE

TERAPIJA, BELIŠĆE, Prilaz dr. Vilka Ivekovića 1
Slavica Vasiljević, bacc.phisioth.
Renata Šušak, bacc.phisioth.
tel. : 031/664-620
e-mail : fizikalna.belisce@dzobz.hr
radno vrijeme :
prijepodnevna smjena : 07:00 – 14:30 sati
poslijepodnevna smjena : 13:30 – 21:00 sati
prva radna subota

DONJI MIHOLJAC

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
DONJI MIHOLJAC, Trg Ante Starčevića 24
MARIJA KALUĐER, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Zdenka Bockovac, medicinska sestra
tel. : 031/333-870
e-mail : fizijatar.dm@dzobz.hr
radno vrijeme :
ponedjeljak, srijeda i petak : 07.00 – 14.30 sati
utorak i četvrtak : 13:00 – 20:30 sati
radna subota : 2. u mjesecu

TERAPIJA, DONJI MIHOLJAC, Trg Ante Starčevića 22
Tatjana Borojević Adamović, bacc. phisioth
tel. : 031/620-166
e-mail : fizikalna.dm@dzobz.hr
radno vrijeme : 07.00 – 14.30 sati
radna subota : 2. u mjesecu ( 07:00 do 15:00 sati )