ETIČKO POVJERENSTVO

1. Izv.prof.prim.dr.sc. Kristina Bojanić, dr.med., spec. radiologije i subspecijalist ultrazvuka

2. dr.sc. Miroslav Sikora,  dr.med.dent., spec. oralne patologije – član

3 Boris Vakanjac, dr.med.dent, – član ( nije radnik Doma zdravlja )

4. Monika Jeđud, dr.med.,  spec. obiteljske medicine –  član ( nije radnik Doma zdravlja )

5. Sanela Peljhan, dipl.iur., – član nemedicinske struke

6. prim. Marina Vidosavljević,  dr.med., spec. interne medicine – zamjenik predsjednika

7. prim.doc.dr.sc. Marko Matijević,  dr,med.dent., spec. oralne kirurgije –  zamjenik člana

8. Hrvoje Kršek, dr.med.dent, – zamjenik člana ( nije radnik Doma zdravlja )

9. Jadranka Petrović-Schneider,  dr.med,, spec. pedijatrije –  zamjenik člana ( nije radnik Doma zdravlja )

10. Darija Arambašić Ćurić,  mag.oec, – zamjenik člana nemedicinske struke

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Doma zdravlja na načelima medicinske etike i deontologije te se sastaje po potrebi. Etičko povjerenstvo prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja – odobrava znanstvena istraživanja u Domu zdravlja – rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja.