DENTALNA MEDICINA  ( VUKA – VLADISLAVCI )
FRANO BREZAK, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Jasenka Kukučka
e-mail :  dentalna.vuka@dzobz.hr

VUKA, Osječka 83
tel : 031/389-536
radno vrijeme : ponedjeljak : 13.00 – 20.30 sati
                           srijeda i petak : 07.00 – 14.30 sati
                           radna subota : 3. u mjesecu

VLADISLAVCI, Kralja Tomislava 104
tel : 031/391-533
radno vrijeme : utorak : 07.00 – 14.30 sati
                            četvrtak : 13.00 – 20.30 sati