MATEA DOZET, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Marko Uremović
Višnjevac, Nikole Šubića Zrinskog 3
tel: 031/352-777
e-mail : dentalna.visnjevac@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
                           neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
                           radna subota: 3. u mjesecu

Close Menu