Višnjevac, Nikole Šubića Zrinskog 3
MATEA DOZET, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Jelena Kiš, dr.med.dent
dentalni asistent : Marko Uremović
tel: 031/352-777
e-mail : dentalna.visnjevac@dzobz.hr
radno vrijeme :
parni datumi : 13.00 – 20.30 sati
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
radna subota: 3. u mjesecu