Tenja, Svete Ane 1
TEA STIPIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
zamjena : Ivan Radojević, dr.med.dent.
dentalni asistent : Anita Stipanić ( zamjena: Sara Huis )
tel : 031/290-633
e-mail : dentalna.tenja2@dzobz.hr
radno vrijeme :
neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.30 – 21.00 sati
radna subota: 2. u mjesecu