MARTINA KABLAREVIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Sanja Andrašević Pinter
Tenja, Svete Ane 1
tel: 031/290-633
e-mail : dentalna.tenja1@dzobz.hr
radno vrijeme : parni datumi : 07.00 – 14.30 sati
neparni datumi : 13.30 – 21.00 sati
radna subota: 1. u mjesecu

TEA STIPIĆ, dr.med.dent. ( ORDINACIJA UPISUJE NOVE PACIJENTE )
dentalni asistent: Sandra Mikolaš
Tenja, Svete Ane 1
tel: 031/290-633
e-mail : dentalna.tenja2@dzobz.hr
radno vrijeme : neparni datumi : 07.00 – 14.30 sati
parni datumi : 13.30 – 21.00 sati
radna subota: 2. u mjesecu

Close Menu