STRIZIVOJNA , Braće Radića 210
KRUNOSLAV MILINOVIĆ , dr.med.dent
Ana Teskera , dent. asistent
tel. : 031/831-079
e-mail : dentalna.strizivojna@dzobz.hr
radno vrijeme : utorak , četvrtak i petak  07.00 – 14.30 sati
                            ponedjeljak i srijeda 13.00 – 20.30 sati
radna subota 2. u mjesecu