OSIJEK

ORALNA PATOLOGIJA
OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
MIROSLAV SIKORA, dr.med.dent., spec. oralne patologije
dentalni asistent: Andrea Pranjić
tel: 031/225-379
e-mail:  oralnapatologija.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak i petak : 07:00 – 14:30 sati
srijeda , četvrtak : 13:00 – 20:30 sati
radna subota: 2. u mjesecu

ORALNA KIRURGIJA
OSIJEK, Prolaz Josipa Leovića 4
Izv. prof.prim.dr.sc. MARKO MATIJEVIĆ, dr.med.dent., spec. oralne kirurgije
dentalni asistent: Marina Janković
tel: 031/374-003
e-mail:  oralnakirurgija.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak: 13:00 – 20:30 sati
srijeda, četvrtak, petak: 07:00 – 14:30 sati
radna subota: 4. u mjesecu

ORTODONCIJA
OSIJEK, Cara Hadrijana 10 E
dr.sc.MIRKO SOLDO, dr.med.dent.,specijalist ortodoncije
dentalni asistent: Nives Ledić
tel: 031/225-386
e-mail:  ortodoncija1.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda : 13:30-21:00 sat ( dnevni odmor : 16:00-16:30 )
utorak , četvrtak : 07:00-14:30 sati ( dnevni odmor : 10:00-10:30 )
petak : ( parni datumi ) : 13:30 – 21:00 sat , ( neparni datumi ) : 07:00 – 14:30 sati
radna subota : 3. u mjesecu

DJEČJA STOMATOLOGIJA
OSIJEK, Cara Hadrijana 10 E
ANDRIJANA ĆERLUKA VENŽERA dr.med.dent specijalist dječje stomatologije
dentalni asistent: Željka Večerinović
tel: 031/225-390
e-mail:  djecja.stomatologija.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak , srijeda : 07:00 – 14:30 sati ( dnevni odmor : 10:00 – 10.30 sati )
utorak , četvrtak : 13:30 – 21:00 sati ( dnevni odmor : 16:00-16:30 sati )
petak : ( parni datumi ) : 07:00 – 14:30 sati , ( neparni datumi ) : 13:30 – 21:00 sat
radna subota : 4. u mjesecu

DENTALNA PROTETIKA
OSIJEK, Cara Hadrijana 10 E
RENATA SIKORA, dr.med.dent., spec. dent.protetike
dentalni asistent: Nemanja Milinković
tel: 031/490-039
e-mail:  dentalnaprotetika.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 7:00 – 14:30 sati
utorak, četvrtak : 13:30 – 20:30 sati
radna subota : 1. u mjesecu

ENDODONCIJA
OSIJEK, Cara Hadrijana 10 E
ANA ĆALETA, dr.med.dent., spec. endodoncije i restaurativne stomatologije
dentalni asistent: Marija Fištrović
tel: 031/225-399
e-mail:  endodoncija.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak , srijeda : 13:30 – 21:00 sati ( dnevni odmor : 16.00 – 16.30 sati )
utorak , četvrtak i petak : 07:00 – 14:30 sati ( dnevni odmor 10.00 – 10.30 sati )
radna subota : 4. u mjesecu

ORTODONCIJA
OSIJEK, Cara Hadrijana 10 E
MARIJA KELEMEN PETROVIĆ, dr.med.dent.,specijalist ortodoncije
dentalni asistent : Tena Žagar
tel: 031/225-413
e-mail:  ortodoncija2.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda  : 07:00 – 14:30 sati ( dnevni odmor : 10:00 – 10:30 sati )
utorak i četvrtak : 13:30 – 21:00 sat ( dnevni odmor : 16:00 – 16:30 sati )
petak : ( parni datumi ) : 07:00 – 14:30 sati , ( neparni datumi ) : 13:30 – 21:00 sat
radna subota : 2. u mjesecu

ORTODONCIJA
OSIJEK, Cara Hadrijana 10 E
MARTINA ČALUŠIĆ ŠARAC, dr.med.dent.,specijalist ortodoncije
dentalni asistent : Anja Geto
tel: 031/225-416
e-mail:  ortodoncija3.osijek@dzobz.hr
radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak ( parni datumi ) : 13:30 – 21:00 sat ( dnevni odmor : 16:00 – 16:30 sati )
utorak, četvrtak i petak ( neparni datumi ) : 07:00 – 14:30 sati ( dnevni odmor : 10:00 – 10:30 sati )
radna subota : 4. u mjesecu

BELI MANASTIR

ORTODONCIJA
BELI MANASTIR, Školska 5
MARIJA KELEMEN PETROVIĆ, dr.med.dent.,specijalist ortodoncije
Anita Stipanić, dentalni asistent
telefon: 031/791-115
e-mail: ortodoncija.belimanastir@dzobz.hr
radno vrijeme:
ordinacija u Belom Manastiru neradi. Za hitne slučajeve zvati na broj 031/225-413, dr. Kelemen Petrović Marija u terminima : ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 do 13.00 sati , utorak i četvrtak od 13.30 do 19.00 sati.

Close Menu