ORALNA PATOLOGIJA
OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV. 6
MIROSLAV SIKORA, dr.med.dent., spec. oralne patologije
dentalni asistent: Andrea Pranjić
tel: 031/225-379
radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak i petak : 07:00 – 14:30 sati
srijeda i četvrtak : 13:00 – 20:30 sati
radna subota: 2. u mjesecu

ORALNA KIRURGIJA
OSIJEK, Prolaz Josipa Leovića 4
Izv. prof.prim.dr.sc. MARKO MATIJEVIĆ, dr.med.dent., spec. oralne kirurgije
dentalni asistent: Marina Janković
tel: 031/374-003
radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak: 13:00 – 20:30 sati
srijeda, četvrtak, petak: 07:00 – 14:30 sati
radna subota: 4. u mjesecu

ORTODONCIJA
OSIJEK, Cara Hadrijana 10 E
dr.sc. Mirko Soldo, dr.med.dent.,specijalist ortodoncije
dentalni asistent: Nives Ledić
tel: 031/225-386
radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda 13:00-20:30 ( dnevni odmor : 16:00-16:30)
utorak , četvrtak , petak : 07:00-14:30 ( dnevni odmor : 10:00-10:30)

DENTALNA PROTETIKA
OSIJEK, Cara Hadrijana 10 E
RENATA SIKORA, dr.med.dent., spec. dent.protetike
dentalni asistent: Nemanja Milinković
tel: 031/490-039
radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 7:00 – 14:30
utorak, četvrtak : 13:00 – 20:30